JSON

Posted: 17/03/2013 in Android

JSON: Tạm dịch là: ký hiệu đối tượng JavaScript (JavaScript Object Notation)
JSON là cú pháp để lưu trữ và trao đổi thông tin văn bản. Cũng giống như XML.

JSON là nhỏ hơn so với XML, và nhanh hơn và dễ dàng hơn để phân tích (parse).
Ví dụ JSON:

Mã:
{
	"employees": [
		{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" }, 
		{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" }, 
		{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" }
	]
}

JSON là gì?

 • JSON là viết tắt của JavaScript Object Notation
 • JSON là định dạng trao đổi dữ liệu văn bản dung lượng nhẹ
 • JSON là ngôn ngữ độc lập *
 • JSON được “tự mô tả” và dễ hiểu

(*) JSON sử dụng cú pháp JavaScript để mô tả đối tượng dữ liệu, nhưng JSON là ngôn ngữ và nền tảng độc lập. Trình phân tích cú pháp(parsers) JSON và các thư viện JSON tồn tại cho nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
Đối tượng employees là 1 mảng của 3 đối tượng employee.

JSON – Đánh giá đối tượng JavaScript

Các định dạng văn bản JSON có cú pháp giống hệt cú pháp của JavaScript.

Bởi vì sự tương đồng này, thay vì sử dụng một trình phân tích cú pháp(parser), một chương trình JavaScript có thể sử dụng hàm xây dựng sẵn (built-in) là hàm eval() và thực thi các dữ liệu JSON để sinh ra các đối tượng thuần JavaScript.

Ví dụ JSON:

HTML Code:
<html>
	<body>
		<h2>JSON Object Creation in JavaScript</h2>
		<p>
			Name: <span id="jname"></span><br /> 
			Age: <span id="jage"></span><br /> 
			Address: <span id="jstreet"></span><br /> 
			Phone: <span id="jphone"></span><br /> 
		</p>
		<script type="text/javascript">
			var JSONObject= {
				"name":"John Johnson",
				"street":"Oslo West 555", 
				"age":33,
				"phone":"555 1234567"
			};
			document.getElementById("jname").innerHTML=JSONObject.name 
			document.getElementById("jage").innerHTML=JSONObject.age 
			document.getElementById("jstreet").innerHTML=JSONObject.street 
			document.getElementById("jphone").innerHTML=JSONObject.phone 
		</script>

	</body>
</html>

________________________________________
Giống như XML

 • JSON là văn bản trơn (không có định dạng(màu sắc, cỡ chữ,…))
 • JSON là “tự mô tả” (người dùng có thể hiểu được)
 • JSON là phân cấp (có cấu trúc cây)
 • JSON có thể được phân tích cú pháp (parse) bởi JavaScript
 • Dữ liệu JSON có thể được truyền đi bằng AJAX

________________________________________
Không giống như XML

 • Không có thẻ kết thúc
 • Ngắn hơn
 • Nhanh hơn để đọc và ghi
 • Có thể được phân tích cú pháp bằng hàm dựng sẵn trong JavaScript là eval ()
 • Sử dụng mảng (Array)
 • Không dùng các từ reserve

________________________________________
Tại sao dùng JSON?
For AJAX applications, JSON is faster and easier than XML:
Sử dụng XML

 • Lấy một tài liệu XML
 • Sử dụng XML DOM để lặp qua tài liệu
 • Trích xuất các giá trị và lưu trữ trong các biến

Sử dụng JSON

 • Lấy một chuỗi JSON
 • Dùng hàm eval () chuyển chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript

Cú pháp JSON 

Cú pháp JSON là một tập hợp con của cú pháp JavaScript

Các quy luật cú pháp JSON 

Cú pháp JSON là một tập hợp con của cú pháp đối tượng JavaScript.

 • Dữ liệu là các cặp tên/giá trị (name/values)
 • Dữ liệu được phân cách bằng dấu phẩy
 • Đối tượng nằm trong cặp ngoặc nhọn ‘{}’
 • Dấu ngoặc vuông giữ mảng ‘[]’

Cặp Tên/Giá trị của JSON

Dữ liệu JSON được viết trong cặp Tên/Giá trị.
Một cặp Tên/Giá trị chứa tên 1 trường (trong dấu nháy đôi “”), theo sau là dấu phẩy, cuối cùng là giá trị:

Mã:
"firstName" : "John"

Cú pháp này khá dễ hiểu, và tương đương với lệnh JavaScript sau:

Mã:
firstName = "John"

________________________________________
Các giá trị của JSON
Giá trị (value) JSON có thể là:

 • 1 số (nguyên (integer) hay số thực (floating point))
 • 1 chuỗi (nằm trong dấu nháy đôi “”)
 • 1 số luận lý (true or false)
 • 1 mảng (nằm trong dấu ngoặc vuông [])
 • 1 đối tượng (nằm trong dấu ngoặc nhọn {})
 • Kiểu null

________________________________________
Các đối tượng JSON

Các đối tượng được đặt trong dấu ngoặc nhọn {}
Đối tượng có thể chứa nhiều cặp Tên/Giá trị (Name/Values):

Mã:
{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" }

Và tương đương với lệnh JavaScript sau:

Mã:
firstName = "John"
lastName = "Doe"

________________________________________
Mảng của JSON
Mảng JSON nằm trong dấu ngoặc vuông [].
1 mảng có thể chứa nhiều đối tượng:

Mã:
{
	"employees": [
		{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" }, 
		{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" }, 
		{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" }
	]
}

Trong ví dụ trên, đối tượng “employees” là 1 mảng chứa 3 đối tượng. mỗi đối tượng là 1 record của person (với 1 ‘first name và’ 1 ‘last name’).
________________________________________
JSON sử dụng cú pháp JavaScript
Bởi vì JSON sử dụng cú pháp JavaScript, nên không cần 1 chương trình trung gian làm việc giữ JSON và JavaScript.
Với JavaScript bạn có thể tạo 1 mảng các đối tượng và gán dữ liệu như sau:

Ví dụ:

Mã:
var employees = [
	{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" }, 
	{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" }, 
	{ "firstName":"Peter" , "lastName": "Jones" }
];

Dòng đầu tiên trong mảng đối tượng JavaScript có thể được truy cập như sau:

Mã:
employees[0].lastName;

Kết quả:

Mã:
Doe

Dữ liệu mới được gán như sau:

Mã:
employees[0].lastName = "Jonatan";

Trong phần 4, tui sẽ chỉ cách chuyển chuỗi JSON qua đối tượng JavaScript.

JSON hoạt động?
________________________________________
Convert chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript

Với JSON, để lấy dữ liệu JSON từ web server (như 1 file hay 1 HttpRequest), convert dữ liệu JSON thành đối tượng JavaScript, và sử dụng dữ liệu này trong trang web
Sau đây là demo:
________________________________________
Ví dụ JSON – Tạo Object từ Chuỗi (String)

Đầu tiên, tạo 1 chuỗi JavaScript chứa cú pháp JSON:

Mã:
var txt = '{ "employees" : [' +
'{ "firstName":"John" , "lastName":"Doe" },' +
'{ "firstName":"Anna" , "lastName":"Smith" },' +
'{ "firstName":"Peter" , "lastName":"Jones" } ]}';

Kể từ khi cú pháp JSON là tập con của cú pháp JavaScript, hàm JavaScript eval() có thể convert chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript.
Hàm eval() sử dụng trình biên dịch(compiler) JavaScript sẽ phân tích cú pháp(parse) chuỗi JSON và sinh ra đối tượng JavaScript. Chuỗi phải được bọc trong dấu ngoặc ‘()’ để tránh lỗi cú pháp:

Mã:
var obj = eval ("(" + txt + ")");

Cuối cùng là việc sử dụng đối tượng JavaScript trong trang web như sau:

Mã:
<p>
First Name: <span id="fname"></span><br /> 
Last Name: <span id="lname"></span><br /> 
</p> 

<script type="text/javascript">
document.getElementById("fname").innerHTML = obj.employees[1].firstName 
document.getElementById("lname").innerHTML = obj.employees[1].lastName 
</script>

________________________________________
JSON Parser

Sẽ an toàn hơn để sử dụng JSON Parser để convert chuỗi JSON thành đối tượng JavaScript. 1 JSON Parser sẽ nhận dạng chỉ chuỗi JSON và không biên dịch các script khác.

Trong trình duyệt có hỗ trợ mặc định cho JSON, thì JSON sẽ được parse nhanh hơn.
Thông thường thì các trình duyệt mới đều hỗ trợ mặc định cho JSON và trong chuẩn ECMAScript (JavaScript) mới nhất.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s